Çadır Kampı Başvuruları Devam Ediyor!



17.06.2022

ÇADIR KAMPI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz ve 2022 yılı planlamasında 4 dönem olarak yer verdiğimiz Çadır Kamplarımıza gençlerden gelen talep üzerine 7 dönem daha eklendi. 16 Temmuz - 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan çadır kamplarımız 18 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı.

16 Temmuz - 18 Eylül tarihleri süresince devam edecek olan kamplarımıza katılmak veya daha önce yapmış olduğu başvurusunu güncellemek isteyen gençler https://gencizbiz.gsb.gov.tr bağlantı adresinden 2 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir.

Bir kardeşlik ikliminde görüşmek dileğiyle…