GENÇLİK KAMPLARI

Kamp Başvuru Şartları

Gençlik Kampları


2022 YAZ GENÇLİK KAMPLARI BAŞVURULARI
Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular 09 Mayıs’ta başlıyor. Gençlik kamplarında çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacağınız bir dönem yaşamak için son başvuru tarihi 2 Temmuz’dur. Başvuru ve değerlendirme detayları şu şekildedir:

Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir.

Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Yaz dönemi kamp başvuruları 9 Mayıs – 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabilecektir

- Kamplara başvurular 09 Mayıs - 02 Temmuz arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvurular http://e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

- Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru formunun gençlik merkezine teslim edildiği tarihte 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunun velisi tarafından imzalı olarak gençlik merkezine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına sadece birer kez katılabilecektir.

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;

Aile aylık net geliri net asgari ücret ( 4.253 TL) altında olanlara,

Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara,

Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara,

Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere,

Sosyo-ekonomik koşullar itibariyle dezavantajlı durumda olan gençlere, kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınacaktır.

Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen maddeler dâhilinde kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine gençlik merkezlerince yedek listeden, yedek listeden de kontenjan doldurulamaması halinde Genel Müdürlüğün onayı üzerine yeni kayıt açılarak kampçı ataması yapılacaktır.