Anne Kız Ve Baba Oğul Kamplarımız Devam Ediyor!01.04.2019

Gençlerimizin sağlıklı gelişiminin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerlerini kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, gençlerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış sosyal sorumluluk bilinci ve duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek amacıyla Anneler ve Kızlar, Babalar ve Oğullar projesinin gerçekleştirilmektedir.  Proje ile gençlerimizin milli, manevi, sosyal ve kültürel değer ve normları edinip benimsemeleri ve ebeveynleri ile aile içi iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlanması hedeflenmektedir.

     Ayrıca gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlayarak sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklenmesi, bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması ve serbest zamanlarını daha verimli değerlendirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Projemiz 2016 yılından itibaren farklı tarihlerde Kırşehir Ahi Evran, Osmaniye Aslantaş, Antalya Alaadin Keykubat Kampında uygulanmış ve bugüne kadar yaklaşık 6000 aileye Anne Kız Baba Oğul Kampı yaptırılmıştır