Gençlik Kampları Standardizasyon Çalıştayı Antalya'da Gerçekleşti.21.12.2018

Bakanlığımız tarafından düzenlenen kamplarımızda, sosyal ve sportif faaliyetler, sağlık, yemek, güvenlik, personel istihdamı gibi birçok alanda verilen hizmetlerde standardizasyonu sağlamak, daha verimli ve güvenli bir kamp dönemi geçirmek için iki aşamadan oluşan bir çalıştay düzenlenmiştir.
 
İlk aşamada 11.12.2018 tarihinde Bakanlık toplantı salonunda 8 bakanlık 1 üniversite olmak üzere 9 paydaş kurumdan katılan 35 kurum yetkililerine gençlik kampları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. İkinci aşamada ise 18-19.12.2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen toplantıya Bakanlığımızı temsilen görevli 30 personel ile  paydaş kurumlardan 38 yetkili bir araya gelmiştir. Toplantılarda gençlik kamplarındaki sağlık, beslenme, güvenlik, gönüllülük, rekreasyon, ulaşım, iş sağlığı, geçici personel istihdamı gibi konular hakkında kurum yetkililerinden detaylı bilgiler alınmıştır. Ayrıca Antalya’da bulunan Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı alanı ziyaret edilerek toplantının daha verimli geçmesi sağlanmıştır. Çalıştaya Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Emre TOPOĞLU, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip KAHYAOĞLU ile Daire Başkanı Sezai ZORBA da katılarak paydaş kurumlardan gelen katılımcılarla bilgi alışverişi yapmıştır. 

Bu çalıştay sonucunda alınacak kararlar ile Bakanlığımızca düzenlenlenen gençlik kamplarının yönetimsel olarak daha verimli ve kurumsal olması sağlanacaktır.