Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimleri Başvuruları Başladı!24.12.2018

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarında görev alacak gönüllü kamp liderlerine yönelik eğitim başvuruları başladı.

Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen, onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip gönüllülük kapsamında çalışan kişilerdir.

Kamp liderliği gönüllük esasına dayalı olduğu için, bir istihdam şekli değildir. Kamp liderleri Bakanlığımızca düzenlenen gençlik kamplarında ihtiyaca göre dönemsel olarak görevlendirilirler.

Başvurularınızı grup lideri ya da aktivite lideri olarak yapabilirsiniz. 

Grup Lideri; kamp süresince ortalama 20 gencin kamp aktivitelerine katılımını ve kampa giriş yaptığı andan ayrılana kadar gençleri sevk ve idare eden, onlara rol model olan, genç grupları çalıştırabilen kişilerdir. 

Aktivite Lideri; belirli bir branş (Halkoyunları, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Okçuluk, Paintball, vb.) üzerinde uzmanlaşmış olup kampa gelen gençlere aktivite ve eğitmenlik yapan kişilere aktivite lideri denir. Başvurduğunuz aktiviteye ilişkin yeterliliğinizi gösteren belgeyi eklemeyi unutmayınız. 

Başvuru Şartları 

a) Eğitimin başlayacağı 12 Ocak 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını tamamlamamış olmak,

b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak, (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir) 

c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak, 

d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.

Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular, 31.12.2018 tarihinde Saat 18:00’da sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

•Spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları, cankurtaranlık, rehberlik ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara, (Belge bulunması halinde taranıp başvuru formuna eklenecektir.)

•Gençlik merkezi üyesi olanlara,

•Gönüllülük kapsamında düzenlenen faaliyetlere katılanlara,

•Daha önce gençlik kamplarına katılanlara, öncelik tanınacaktır.

Eğitimin Yeri ve Tarihi

Eğitim, 12 Ocak – 04 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampında gerçekleştirilecektir. Eğitime hak kazananlar ve eğitim dönemleri http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/Site/Basvuru.aspx ile genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden 08/01/2019 tarihinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Eğitim Yerine Ulaşım

Eğitime katılmaya hak kazananlara ulaşım için herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, iaşe ve ibate giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.

Dönemler:

1. Dönem (Erkek): 12-17 Ocak 2019 ( Grup Liderliği-200 Kişi)

2. Dönem (Erkek): 18-23 Ocak 2019 ( Aktivite Liderliği-200 Kişi)

3. Dönem (Kız): 24-29 Ocak 2019 ( Grup Liderliği -200 Kişi)

4. Dönem (Kız): 30 Ocak - 4 Şubat 2019 (Aktivite Liderliği-200 Kişi)

Başvuru için tıklayınız: http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/

Bilgi için: 0312 596 61 22, 0312 596 71 62, 0312 596 61 32, 0312 596 61 93, 0312 596 61 55, 0312 596 61 44.