Kamp Liderliği Eğitimi Başlıyor22.02.2017

Kamp Liderliği Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlik kamplarında gönüllü olarak görevlendirilmek üzere kamp liderliği eğitimi gerçekleştirilecektir. Kamp Liderliği Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen, onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip kişilerdir. Kamp liderliği gönüllük esasına dayalı olup, bir istihdam şekli değildir. Kamplarda görevlendirilmeleri (ağırlıklı olarak Haziran ve Eylül ayları arası görevlendirilmektedir) halinde, masrafları Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanmakta olup görev aldığı süre için Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücret ödenmektedir. Grup Lideri; kamp süresince ortalama 20 gencin kamp aktivitelerine katılımını ve kampa giriş yaptığı andan ayrılana kadar gençleri sevk ve idare eden, onlara rol model olan, genç grupları çalıştırabilen kişilerdir. Aktivite Lideri; belirli bir branş üzerinde uzmanlaşmış (Halkoyunları, El sanatları, Tiyatro, Drama, Müzik, Okçuluk, Paintball, vb.) olup kampa gelen gençlere aktivite ve eğitmenlik yapan kişilere aktivite lideri denir. Eğitime Başvuracak Aktivite Liderliği Branşları El Sanatları AKTİVİTE CİNSİYET SAYI CİNSİYET SAYI Müzik ERKEK 30 20 30 Tiyatro ERKEK 30 20 30 Paintball ERKEK 20 20 20 Okçuluk ERKEK 20 20 20 Başvuru Şartları a) Son başvuru tarihi 3 Mart 2017 itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmak. b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir) c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak, d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak. e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak. Başvurular ve Değerlendirme Başvurular, basvuru.gsb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular 22.02.2017 tarihinde başlayacak, 03.03.2017 tarihinde Saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede; •Spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları, cankurtaranlık, rehberlik ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp başvuru formuna eklenecektir.) •Gençlik merkezi üyesi olanlara, •Daha önce gençlik kamplarına katılanlara, öncelik tanınacaktır. Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır. Eğitimin Yeri ve Tarihi Eğitim, 10 Mart – 11 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da aşağıda belirtilen tarihlerde 5 beş dönem halinde 5 gün süreyle gerçekleştirilecektir. Eğitime hak kazananlar ile eğitimin yeri ve dönemleri basvuru.gsb.gov.tr ile www.genclikkamplari.gov.tr adreslerinden 06/03/2017 tarihinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Dönemler: 1. Dönem (Kız): 10-14 Mart 2017 ( Grup Liderliği-150 Kişi) 2. Dönem(Kız): 17-21 Mart 2017 ( Aktivite Liderliği-100 Kişi) 3. Dönem(Erkek): 24-28 Mart 2017 ( Aktivite Liderliği -100 Kişi) 4. Dönem (Erkek): 31 Mart -4 Nisan 2017 ( Grup Liderliği-150 Kişi) 5. Dönem (Erkek): 7-11 Nisan 2017 (Grup Liderliği -150 Kişi)  

Başvuru İçin : https://twitter.com/GSBgenclikkampi/status/834306585296007171