Gençlik Kampları Oryantasyon Eğitimi09.03.2016

Gençlik Kampları Oryantasyon Eğitimi

2016 yaz Gençlik Kampları hazırlıkları kapsamında kamplarımızda görev alacak program sorumluları bir araya geldi.

5-6 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi ile hem ilk kez program sorumlusu olarak görev yapacak çalışma arkadaşlarımızın yeni pozisyonlarının gerektirdiği görev, yetki ve sorumluluklar üzerinde duruldu hem de tecrübeli program sorumlularının birikimlerinden yararlanmaları sağlandı.

93 program sorumlusunun ve Bakanlık çalışanlarının katıldığı oryantasyon eğitimi karşılıklı fikir alış-verişi şeklinde geçti ve yeni kamp döneminde atılması gereken adımlar noktasında oldukça verimli sonuçlar elde edilmesine zemin hazırladı. Orhan DEMİRAL tarafından verilen “Kampta Liderlik” semineri, Pınar COŞKUN’un güncel yorumlarıyla hazırlanmış “Dünyada ve Türkiye’de Gençliğin Dönüşümü” semineri ve RefikAKTEN’in farklı sunumuyla aktardığı “Etkili İletişim” semineri program sorumlularının mesleki yaklaşımlarında bir ivme kazanmak adına eğitimin önemli bir parçası olarak ön plana çıktı.