Katılımcı Gençlik İçin Türkiye Gençlik Formu03.07.2015

28 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecek olan OECD Kamu Yönetimi Komitesi Bakanlar Toplantısı öncesinde gerçekleştirilmesi planlanan Gençlik Diyaloğunda bakanlarla paylaşılmak üzere birçok üye ülkede gençlik forumları düzenlenmektedir.

“Katılımcı Gençlik İçin Türkiye Gençlik Forumu”  başlığı ile 2 Temmuz 2015 tarihinde Bolu Aladağ’da başarılı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.30 gencimizin katıldığı forumda aktif ve demokratik katılım kavramları gençlerce tartışılmış ve karar alma süreçlerine gençlerin katılımı üzerinde fikir alış verişinde bulunmuşlardır.

Ayrıca gençlerimizin sosyal hayata katılım düzeylerini yansıtmaya yönelik olarak formlar doldurularak gençlerin fikirleri kayda alınmıştır.İlk aşaması Bolu Aladağ Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen forumun ikinci aşaması Samsun’da düzenlenecek olan Uluslararası Gençlik Kampında gerçekleştirilecektir.

Forumlardan elde edilen veriler ışığında hazırlanan rapor Helsinki’deki Gençlik Diyaloğunda paylaşılacaktır. Ayrıca söz konusu toplantıya ülkemizi temsilen bir genç de katılacaktır.